REGULAMIN PORTALU
www.klubbankowca.com.pl
 
 
Postanowienia ogólne
 
1.Regulamin Portalu www.klubbankowca.com.pl (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania portalu oraz informuje Użytkowników o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych.  
2.Właścicielem Portalu www.klubbankowca.com.pl (dalej „Portal”) jest Klub Bankowca przy Związku Banków Polskich (dalej „Klub”).
3.Wszelkie prawa do informacji zawartych w Portalu, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Związkowi Banków Polskich.
4.Każdy może korzystać z Portalu. Korzystający z Portalu (dalej Użytkownicy) są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5.Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu.
6.Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
Wykorzystywanie danych
1.Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do pobierania oraz drukowania pełnych informacji lub ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw autorskich oraz praw z tytułu rejestracji znaków towarowych należących do ZBP lub wykorzystywanych przez Klub za zgodą osób uprawnionych. 
2.Żadna część informacji zawartych w Portalu nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez udostępnianie publicznie, reprodukowane w całości lub części lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Klubu.
3.Klub informuje, że informacje stanowiące zasób Portalu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Mimo to Klub informuje, że dane zawarte w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczegółowość za: aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby Portalu. 
4.Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu lub braku możliwości korzystania z Portalu, w szczególności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Portalu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Portalu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Klubu zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
5.Klub zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Portalu, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Portalu oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Portalu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
6.Klub nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych oraz stron WWW niestanowiących własności ZBP, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Portalu.
 
Wykorzystywanie plików „cookies” w Portalu
 
1.KLUB przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. 
2.Podczas korzystania z Portalu wobec ich Użytkowników może być stosowany mechanizm tzw. „cookies”, tj. plików danych informatycznych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu końcowym (dysku komputera, laptopie, smartfonie), z którego korzysta Użytkownik. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych parametrów urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 
3.„Cookies” pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Portalu, ulepszać funkcje dostępne dla Użytkowników w Portalu oraz korzystać z narzędzi analitycznych. 
4.Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu osoby korzystającej z internetu. Jednak osoba ta może samodzielnie zablokować opcję zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej opcję odrzucania zapisywania plików „cookies” (szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej). Zablokowanie stosowania plików „cookies” może wpłynąć jednakże na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.
5.Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Portalu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Portalu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 
Przetwarzanie danych uczestników Wydarzeń organizowanych przez Klub
 
1.Portal zapewnia możliwość dokonania rejestracji na organizowane przez Klub wydarzenia, w tym Akademię Sportu Klubu Bankowca (dalej „Wydarzenia”).   
2.Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
3.Otrzymywanie informacji o organizowanych Wydarzeniach  możliwe jest po wyrażeniu dobrowolnej zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz na używanie przez ZBP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych odbiorcy informacji w celu realizacji usług dostępu do jawnych i kodowanych treści Portalu oraz działań promocyjno-marketingowych Klubu, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1907 z późn. zm.).
4.Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym na Wydarzenie przetwarzane są z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
5.Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Zbigniewa Herberta 8 (zwany dalej „ZBP”). Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail zbp@zbp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
6.We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych uczestnicy Wydarzenia mogą kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@zbp.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres administratora danych.
7.Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu ZBP, jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych wydarzeń oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów określonych w pkt 7.
9.Odbiorcami danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym są patroni i sponsorzy Wydarzenia oraz inne podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Wydarzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej jego organizacji.
10.Dane osobowe uczestników Wydarzenia są przetwarzane przez okres 3 lat.
11.Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12.Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 
 
Postanowienia końcowe
 
1.Klub może zaprzestać udostępniać Portal w każdej chwili bez podania przyczyn.
2.Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane w Portalu. Zmiany w Regulaminie są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Portalu.
3.Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w Portalu.