Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020 - webinarium #2

Nadawane z Klubu Bankowca, a oświęcone perspektywom wdrażania rozwiązań chmurowych w bankowości lokalnej...

Więcej

 

see more events