Wednesday

Klub Polska 2025+


W środę 18 października w Klubie Polska 2025+ odbyła się dyskusja pt. " Sharing economy w Polsce i na świecie – zwykły pomysł na biznes czy pożądany element zrównoważonego rozwoju? Wstępem do niej były wystąpienia prof. dr hab. Romana Sobieckiego ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Macieja Panka, Prezesa Zarządu Panek S.A., którzy starali sięprzybliżyć ideę sharing economy i zastanowić się jakie korzyści przynosi takie podejście do biznesu oraz w jaki sposób bardziej efektywne dzielenie się zasobami i współpraca na różnych płaszczyznach  może wpisać się w nurt zrównoważonego rozwoju w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu dyskusji w materiale video.