Klub Bankowca powstał w 1996 roku z inicjatywy środowiska bankowego zrzeszonego w Związku Banków Polskich - największej samorządowej organizacji zrzeszającej banki w Polsce oraz jednej z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej.
 
Realizując swoje zadania statutowe, Klub Bankowca świadczy na rzecz środowiska bankowego i instytucji międzybankowych usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji naukowych, uroczystości bankowych, spotkań oficjalnych, jak i mniej formalnych, dziennych i wieczornych, będących okazją do wymiany myśli
i doświadczeń.
 
SIEDZIBA KLUBU BANKOWCA
 
Klub Bankowca mieści się w XIX-wiecznym budynku, wpisanym do rejestru zabytków. Budynek posiada unikatową lokalizację: w centrum Warszawy, w parku, wśród zieleni skarpy wiślanej. Stanowi idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń, paneli dyskusyjnych, spotkań towarzyskich czy jubileuszy. Siedziba Klubu Bankowca to miejsce okolicznościowych wydarzeń polskich i zagranicznych instytucji również spoza sektora bankowego, takich jak fundacje i stowarzyszenia, organizacje międzynarodowe, firmy komputerowe, farmaceutyczne, wydawnicze. Sale konferencyjne wyposażone w profesjonalny sprzęt techniczny, umożliwiają kompleksową realizację dowolnego zlecenia. Na życzenie organizatorów zapewniamy również tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne.
 
Stylowo urządzone gabinety Klubu Bankowca to doskonałe miejsce na kameralne spotkania. Zapraszamy też do naszej restauracji, oferującej oryginalne menu z bogatym wyborem wykwintnych dań z całego świata oraz dyskretną obsługą.
Podsumowując, w Klubie Bankowca, w otoczeniu zieleni - a nadal w samym centrum Warszawy - znajdą Państwo chwilę wyciszenia i spokoju.
 
Godziny otwarcia dostosowujemy do potrzeb gości. Istnieje możliwość organizacji wydarzeń także w soboty
i niedziele.
 
Praca zespołu Klubu Bankowca, jego życzliwość i profesjonalizm, zyskały już uznanie wielu Klientów.  
 
HISTORIA BUDYNKU PRZY UL. SMOLNEJ 6 
 
W budynku przy ul. Smolnej 6, do 5 sierpnia 1915 roku mieścił się szpital Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Po wkroczeniu do Warszawy wojsk niemieckich, budynek został przejęty przez Polski Komitet Pomocy Sanitarnej. Do kwietnia 1916 roku, pod opieką polskich sanitariuszek Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, leczono w nim rannych żołnierzy i jeńców rosyjskich. Tak więc szpital miał w dalszym ciągu charakter placówki Rosyjskiego Czerwonego Krzyża pod kierownictwem dr W. Dobrowolskiego.
 
W maju 1916 roku dr Dobrowolski oficjalnie zgłosił władzom niemieckim swoją decyzję o całkowitym przekazaniu szpitala do dyspozycji Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, co nastąpiło w czerwcu 1916 roku.
 
Po zakończeniu I Wojny Światowej oraz po powołaniu w dniu 18 stycznia 1919 roku Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, szpital pozostał w dyspozycji Towarzystwa, a po zmianie nazwy w dniu 1 września 1927 roku należał do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Od grudnia 1939 roku ordynatorem oddziału chirurgicznego szpitala PCK, mieszczącego się w naszym budynku, był znany Profesor Franciszek Paweł Raszeja. Nauczał on tutaj na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim, a studenci, w zamian za naukę, płacili oddając krew, która to - dzięki kontaktom z przebywającym w warszawskim getcie profesorem Ludwikiem Hirszfeldem - służyła do ratowania ludności. Można zaryzykować stwierdzenie, że w tym budynku mieścił się pierwszy polski bank krwi. Profesor Raszeja zginął 21 lipca 1942 roku.
 
Z dniem 6 sierpnia 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, po spaleniu budynków przez niemieckich żołnierzy, przerwana została na stałe działalność tej szpitalnej placówki Polskiego Czerwonego Krzyża.
W budynku tym mieściła się również szkoła pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Bibliografia:
  • Władysław Grabski, dr A. Żabko-Potopowicz - "Ratownictwo społeczne w czasie wojny",
  • Warszawa, 1939 Rocznik poświęcony IV Międzynarodowemu Kongresowi Lekarzy: Przewodniczący d/s historii PCK Mgr Zdzisław Abramek,
  • Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Paweł_Raszeja

MISJA

Działanie na rzecz tworzenia warunków ukierunkowanych na realizację potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i interpersonalnych sektora bankowo-finansowego.

CEL

Celem strategicznym Klubu Bankowca jest prowadzenie wszelkiej i wszechstronnej działalności na rzecz integracji środowiska bankowego.

Zobacz galerię zdjęć