Thursday

Klubowicze-klubowiczom (Klub Integracji Europejskiej)


Klubowicze klubowiczom to cykl spotkań w ramach Klubu Integracji Europejskiej, których celem jest lepsze poznanie się członków Klubu, którzy zapraszają do siebie, by pokazać swoją firmę, co robią, przedstawić plany na przyszłość.

We wtorek 22 lutego spotkanie "klubowicze-klubowiczom" miało miejsce w Klubie Bankowca. Oprócz prezentacji naszej działalności, przedstawienia oferty, nasi goście mieli okazję poznać niecodzienną historię tego miejsca.

W kolejnej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji Karola Bartkowskiego zatytułowanej: „SamoDyscyplina i jej 5 Kluczowych Czynników”. Pan Karol Bartkowski to certyfikowany trener i doświadczony mówca z 17 letnim stażem, mający za sobą ponad 3,5 tysiąca wystąpień i 10 000 godzin na scenie. Członek elitarnego Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, a także autor bloga SamoUtrudnianie.pl i założyciel Akademii Skuteczności.

Podczas spotkania serwowany był poczęstunek przez działającą w klubie restaurację Kręglickich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za liczne przybycie, a Klubowi Integracji Europejskiej za współorganizację spotkania.