Friday

Prezes ZBP doktorem honoris causa SGH


W dniu 11 października 2017 r. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa Panu Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi, prezesowi Związku Banków Polskich.

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 29.11.2017 r. w Auli Głównej SGH. Otworzył ją i  powitał przybyłych gości Rektor SGH prof. Marek Rocki. Następnie wystąpił prof. Roman Sobiecki  Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Laudację wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

Krzysztof Pietraszkiewicz wygłosił wykład pt. „Bankowość polska w procesie przemian społecznych, politycznych i gospodarczych oraz w obliczu wyzwań kolejnych dekad”.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest 27 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

Uroczystość uświetnił występ Chóru SGH.

 

 Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości.

 

 Zdjęcia z uroczystości na stronie ZBP.