Thursday

Sukces Sztuki 2017


NOWA KONFERENCJA SUKCES SZTUKI
 
W dniu 23 marca 2017 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się konferencja Sukces Sztuki 2017.

Konferencja SUKCES SZTUKI to odpowiedź na zmiany jakie zaszły na rynku sztuki w ciągu ostatnich lat.

Konferencja była przestrzenią dla sukcesu kapitału artystycznego talentu i inwestycji finansowej, miejscem synergii sztuki i pieniądza, która wzmacnia siłę obecności kultury, a jednocześnie buduje pozycję i prestiż inwestorów. Miejscem spotkań twórców sztuki i ich odbiorców, czyli artystów, marszandów, kolekcjonerów, krytyków sztuki, inwestorów, przedstawicieli świata finansów i bankowości. Obszarem do polemiki środowiska rożnych uczestników rynku sztuki o tym, jak prawdziwa sztuka prowadzi do sukcesu, a także o tym, że wiele sukcesów może prowadzić do prawdziwej sztuki.

Organizatorem konferencji było Centrum Prawa Bankowego i Informacji w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich.

Klub Bankowca został Patronem honorowym wydarzenia.

Więcej info na stronie http://konferencje.alebank.pl/konferencje/sukces-sztuki-2017/