Monday

Klub 2015+ "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w nadchodzących latach - kierunek zmian w Ustawie Zasadniczej"


4 lutego 2010 roku odbyło się spotkanie w Klubie Polska 2015+ zatytułowane:"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w nadchodzących latach - kierunek zmian w Ustawie Zasadniczej".