Tuesday

Klub 2015+ "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku "


24 marca odbyło się spotkanie Klubu Polska 2015+ poświecone strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

W spotkaniu wzięli udział: prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz dr Bohdan Wyżnikiewicz z IBnGR.