Saturday

Wręczenie Odznak Honorowych ZBP


W Klubie Bankowca 2 lipca 2010 roku odbyło się wręczenie Odznak Honorowych ZBP. W okresie dwudziestu lat działalności Związku Banków Polskich władze Związku przykładały istotne znaczenie dla uhonorowania osób, których praca i wysiłek twórczy wpływał na kształt i funkcjonowanie polskiej bankowości, czego rezultatem jest ustanowienie Odznaki Honorowej ZBP. Wręczenie odznaki odbywa się w sposób bardzo uroczysty podczas walnych zgromadzeń ZBP, bądź podczas oddzielnie zorganizowanych uroczystości.