Friday

Wystawa gobelinów i arrasów autorstwa Joanny Wisławskiej i Jana Różnowicza


W dniach 25.09 - 30.10 2010r. w Klubie Bankowca prezentowana będzie wystawa gobelinów i arrasów autorstwa Joanny Wisławskiej i Jana Różnowicza. Kilka prac będzie można zakupić. 

Pracownia gobelinów działa od 1976 roku i we własnym zakresie projektuje, przygotowuje i farbuje indywidualnie do każdego dzieła. Materiał użyty do wytworzenia dzieł to czysta wełna australijska splatana na potrzeby pracowni. Osnowa lniana. Gobeliny wykonywane są jednostkowo według projektów na zamówienia indywidualne ,instytucji i osób prywatnych. Prace znajdują się m. innymi w placówkach krajowych, ambasadach polskich na świecie, bankach i towarzystwach reasekuracyjnych. 
Pracownia po 2006roku czasowo zawiesiła swoją działalność. 

Joanna Wisławska - Różnowicz - artysta plastyk urodzona w Warszawie. Absolwentka liceum sztuk plastycznych w Łazienkach. Studia ukończyła na wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 
pod kierunkiem prof. Tadeusza Dominika. Prezentowa swoje dzieła na wystawach malarstwa w kraju i za granicą. Od 1976 roku poświęca się projektowaniu i wykonywaniu tkanin w technice gobelinu klasycznego, współtworząc wraz z mężem pracownię tkaniny artystycznej. 
Od roku 2000 tworząc gobeliny, równolegle powraca do malarstwa. Uczestniczy w wielu wystawach , jako twórca niezależny związana jest z galeriami za granicą . 

Jan Różnowicz - artysta plastyk. 
Urodzony w Białej Podlaskiej. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej oraz na ASP w Warszawie - wydział Projektowanie Form Przemysłowych w latach 1970-1975 pod kierunkiem prof.Lecha Tomaszewskiego. Od 1976 roku współtworzy wraz z żoną Pracownię Tkaniny Artystycznej. 
Pełni funkcje społeczne: od 1987 roku Prezes Okręgu Warszawskiego ZPAP Polska Sztuka Użytkowa, od 1994 roku Prezes Zarządu Głównego ZPAP PSU 

Współzałożyciel Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "Forum"- zrzeszającego 23 stowarzyszenia. Od 12 lat v-ce przewodniczący Rady Krajowej, od 1994 roku członek Rotary International - Warszawski Klub Rotariański - funkcja skarbnik. Od 1994 roku współzałożyciel i fundator Fundacji Polska Sztuka Użytkowa -pełni funkcję v-ce prezesa Od 2005 roku członek sekretariatu Porozumienie Łazienki Królewskie -organizacji ponad podziałami, zrzeszającej ponad 26 stowarzyszeń twórczych 

Od 2001 roku umieszczony w błękitnej księdze Who is Who.