Tuesday

Klub 2015+ "Konsekwencje międzynarodowego kryzysu finansowego dla gospodarki i sektora bankowego"


W środę 6 października 2010 r. odbyło się spotkanie Klubu Polska 2015+ poświęcone zagadnieniu konsekwencji międzynarodowego kryzysu finansowego dla gospodarki i sektora bankowego.

Gośćmi spotkania byli: prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Budnikowski, Rektor Szkoły Głównej Handlowej i prof. Ireneusz Krzemiński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.