Monday

Klub 2015+ "Istota kapitalizmu w Polsce i rola elit gospodarczych w budowie dobrobytu społeczeństwa"


20 października br., w Klubie  odbyło się kolejne spotkanie  Polska 2015+ zatytułowane „Istota kapitalizmu w Polsce i rola elit gospodarczych w budowie dobrobytu społeczeństwa”.

 

Gośćmi spotkania byli prof. Andrzej Blikle, prof. Krzysztof Jasiecki i Tadeusz Winkowski.