Wednesday

"Wieczór w Ogrodzie" - gość specjalny Prezydent Aleksander Kwaśniewski.


29 listopada 2011 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Wieczór w Ogrodzie”, organizowane przez Związek Banków Polskich oraz Radio dla Ciebie. Gościem specjalnym pierwszego odcinka był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski a Partnerem audycji było Biuro Informacji Kredytowej. 

Założeniem cyklu „Wieczór w ogrodzie” jest spotykanie się i dyskusja z ludźmi mającymi wpływ na kształtowanie opinii w najważniejszych sprawach państwa. Pragniemy w ramach „Wieczoru w ogrodzie” stworzyć z Radiem dla Ciebie ważne forum wymiany myśli - polityków, finansistów, ludzi zajmujących się polityką społeczną i kulturą, relacjami międzynarodowymi. 

Tworzenie kapitału ludzkiego znajduje się wśród najważniejszych postulatów polskiego rządu. Sądzimy, że nasza inicjatywa programowa znakomicie wpisuje się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i stojących przed nim wyzwań na miarę XXI wieku. Jest to uzupełnienie działalności szeregu organizacji pozarządowych, chcących dziś reprezentować społeczeństwo w partnerskich, wielopoziomowych kontaktach z władzą wszystkich szczebli. 

Dlatego też nie mogło w dyskusji zabraknąć Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Spotkanie było okazją do poruszania najważniejszych i najbardziej zajmujących kwestii gospodarki polskiej i światowej. Prezydent odpowiadał na liczne pytania gości zgromadzonych w Klubie Bankowca oraz radiosłuchaczy. Wśród zaproszonych do Klubu Bankowca gości, nie zabrakło przedstawicieli świata polityki, finansów, nauki i biznesu. 
W towarzystwie muzyki kwartetu Premiera wieczór upłynął w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, co utwierdziło organizatorów całego cyklu, że „ Wieczory w Ogrodzie” znajdą licznych odbiorców.

 

» Zapis spotkania

 

fot. Marzena Stokłosa

 

 Partner audycji:

 

 

 Organizatorzy: