Thursday

Klub Polska 2015+ "Nowa mapa polityczna i ekonomiczna świata"


12 stycznia 2012 r. w Klubie Polska 2015+ odbyło się spotkanie pod tytułem „Nowa mapa polityczna i ekonomiczna świata”. Wstępem do dyskusji były prelekcje naszych Gości: Pani prof. Marzenny Weresy, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH, Pana Grzegorza Dziemidowicza, Ambasadora Rzeczypospolitej w Kairze (1994–1999) i Atenach (2001–2005) oraz Pana Pawła Świebody, Prezesa Centrum Strategii Europejskie demosEUROPA. 

Znamienne, jak często ostatnio możemy usłyszeć zdanie, że przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Faktycznie, ogrom przemian, z jakimi mamy do czynienia na arenie politycznej, gospodarczej i społecznej – dokonujących się jednocześnie i na naszych oczach może być powodem takich opinii. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami wydarzeń nazywanych Arabską Wiosną – rewolucji społeczno-politycznej w Egipcie, zakończonej obaleniem władzy prezydenta Mubaraka. Następnie świat obiegły wiadomości o pogrążonej w wewnętrznym konflikcie Libii, narodowym powstaniu przeciwko reżimowi pułkownika Muamara Kadaffiego, które ostatecznie położyło kres statusowi quo, trwającemu w tym miejscu niezmiennie przez kilkadziesiąt lat. Upadek dwóch reżimów w Afryce Północnej był tylko początkiem wielkiego łańcucha przemian, które obserwowaliśmy i nadal obserwujemy w całej Europie i na świecie. Również kilka miesięcy temu pojawiły się groźne sygnały drugiej fali globalnego kryzysu gospodarczego. Wiadomości o kłopotach finansowych zagrożonej bankructwem Grecji zatrzęsły fundamentem całej strefy Euro. Kryzys zaczął przenosić się z peryferii do samego centrum Europy, a na najwyższych szczeblach decyzyjnych rozgorzała dyskusja o przyszłości Wspólnoty i planach jej ratowania. Coraz częściej słyszeliśmy głosy mówiące o potrzebie stworzenia Federacji, która byłaby zdolna sprostać wyzwaniom kryzysowym, które w dalszym ciągu mogą przerastać zdolności dotychczasowej unii fiskalnej. Wszystkie te wydarzenia przypadły na okres polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Mimo, że nie jesteśmy członkiem unii monetarnej, stanowisko Polski wyraźnie podkreślało potrzebę solidarności i walki o jedność Europy, gdyż w przeciwnym razie, rozpad strefy Euro miałby katastrofalne skutki dla globalnej gospodarki, a w najczarniejszych scenariuszach mógłby nawet stać się powodem przyszłych wojen. 

Wszystkie te wydarzenia, nakładające się na siebie w stosunkowo krótkim okresie, a także towarzyszący im chaos i szum informacyjny, wzbudziły falę niepokojów o przyszłość. Nastrojom społecznym wciąż nie sprzyja zła sytuacja gospodarcza i mało optymistyczne perspektywy jej rozwoju. Trudno ocenić kierunek i konsekwencje dalszych zmian, ale nie sposób zaprzeczyć, że mają one miejsce, a czasy są niespokojne. O tych właśnie zmianach rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu w Klubie Polska 2015+ z naszymi Gośćmi – prof. Marzenną Weresą, Grzegorzem Dziemidowiczem i Pawłem Świebodą.