Thursday

"Wieczór w ogrodzie" - gość specjalny prof. Andrew A. Michta


W poniedziałek 23 kwietnia 2012 r., w godz. 20.00-22.00 Prof. Andrew A. Michta był gościem specjalnym specjalnego wydania audycji „Wieczór w ogrodzie”, które jak co miesiąc odbyło się w Klubie Bankowca przy udziale Polskiego Radia RdC (Radio dla Ciebie).

Na początku audycji nasz gość opowiedział o The German Marshall Fund of the United States, którym kieruje od ubiegłego roku  i o tym, czym fundacja się zajmuje. Dowiedzieliśmy się, jak fundacja trafiła do Polski, o przeniesieniu biura z Bratysławy do Warszawy. Zdaniem profesora, powodem tego jest fakt iż Polska jest najbardziej dynamicznym krajem regionu. Usłyszeliśmy także o analitycznej funkcji warszawskiego oddziału i o bliskiej współpracy z przedstawicielstwami GMF w Berlinie i Paryżu.

 

Podczas rozmowy prowadzący audycję Roman Kurkiewicz zapytał o politykę NATO, czym jest nie zakończona interwencja w Afganistanie. W odpowiedzi usłyszeliśmy o malejącym poparciu tej interwencji w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy także znacznie szersze spojrzenie na sprawę balansu geostrategicznego rozszerzającego opinię na region Afganistanu i Pakistanu. Nasz gość podkreślił ważność jedności sojuszu i poczucia partnerstwa strategicznego.

 

Nie zabrakło jak zwykle pytań z sali. Pierwsze z nich zadał Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Zapytał, czy w sytuacji narastającej niepewności, główne związki gospodarcze będą mogły być kontynuowane? Czy istnieje możliwość dyskusji na temat nowego otwarcia w stosunkach gospodarczych? W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienie, że Europa i Ameryka obecnie mają sobie dużo do zaoferowania i że właśnie teraz jeszcze bardziej siebie potrzebujemy. Nasz gość poruszył temat bezpieczeństwa energetycznego i gazu łupkowego oraz możliwości strategiczno-gospodarczych z tego płynących. Podkreślił, iż powinno to stać się priorytetem dla obydwu partnerów.

 

Kolejne pytanie z sali zadał Pan Piotr Dmochowski-Lipski z Rady Nadzorczej Radia dla Ciebie. Zapytał o opinię na temat debaty publicznej dotyczącej spraw zagranicznych, spraw obronności, relacji transatlantyckich. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że obecnie rząd Stanów Zjednoczonych przesuwa swoja optykę w kierunku Azji i to, w jaki sposób nasz kraj powinien na to odpowiadać. Usłyszeliśmy opinię, iż Polska obecnie jest skoncentrowana na sprawach wewnątrzeuropejskich jednak trwa proces budowania debaty politycznej.

 

Pod koniec powróciliśmy do dyskusji o roli GMF w Warszawie. Usłyszeliśmy, że priorytetem jest tworzenia partnerstw z różnymi instytucjami w Polsce, z organizacjami pozarządowymi, organizacjami rządowymi, środowiskami biznesowymi. GMF tworzy sieci ludzkie, powiązania instytucjonalne. Nie tylko nawiązuje dialogi z instytucjami, które już istnieją ale pomaga ludziom mającymi pomysły na stworzenie nowych instytucji. Innym ważnym zadaniem jest wzmacnianie transatlantyckiej współpracy, spojrzenie, co jest ważne dla Polski i regionu, bezpieczeństwo energetyczne. Nie należy tutaj zapominać o promocji demokracji, o rozszerzaniu demokratycznych instytucji na wschód, o wzmacnianiu społeczeństwa demokratycznego na Ukrainie i Białorusi. Na koniec tej wypowiedzi Prof. Andrew Michta zaprosił do kontaktu z GMF.

 

Podsumowaniem audycji była opinia profesora o dwóch  najważniejszych wydarzeniach w przełomowym 2008 roku. Pierwsze to szczyt w Bukareszcie i zaproszenie do NATO dla Ukrainy i Gruzji a drugie to rosyjsko-gruzińska wojna, która została odczytana jako zmiana zasad gry. Nasz gość podkreślił, że rozszerzenie NATO powinno znaleźć się obecnie w centrum dyskusji.

 

Prof. Andrew Alexander Michta: (ur. 04 kwietnia 1956) jest politologiem, autorem książek i artykułów na temat amerykańskiego i europejskiego bezpieczeństwa NATO, stosunków transatlantyckich, stosunków cywilno-wojskowych i demokratyzacji. Obronił pracę doktorską w School of Advanced International Studies na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa.

Jest ekspertem w tematach: rozszerzenia NATO, polityki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa europejskiego, postkomunistycznej transformacji, stosunków cywilno-wojskowych i amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. Prof. A. Michta jest częstym konsultantem rządu USA. Wykładał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie. Od 2011 roku jest pierwszym dyrektorem German Marshall Fund of the United States z siedzibą w Warszawie.

 

Podczas audycji towarzyszyła nam muzyka duetu gitar klasycznych Dos Aquas w składzie Krzysztof Pietrucha i Krzysztof Gerus.

 

Zachęcamy do wysłuchania zapisu audycji na stronach Radia dla Ciebie i zapraszamy na kolejne audycje: 28 maja i 25 czerwca.