Monday

"Wieczór w ogrodzie" - gość specjalny prof. Grzegorz Kołodko


W poniedziałek 28 maja 2012 r., w godz. 20.00-22.00 Prof. Grzegorz Kołodko był gościem specjalnego wydania audycji "Wieczór w ogrodzie", które jak co miesiąc odbyło się w Klubie Bankowca przy udziale Polskiego Radia RdC (Radio dla Ciebie).

 

Prowadzący Roman Kurkiewicz rozpoczął rozmowę od pytania o kłopoty Grecji. Czy jest ona symbolem kryzysu Europy? Jakie konsekwencje dla Polski może mieć ewentualne wystąpienie Grecji ze strefy euro? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, chociaż sytuacja obecnie jest trudniejsza. Nasz gość przedstawił także kilka scenariuszy, jakie są obecnie możliwe. Przytaczany był także przykład podobnej sytuacji w Polsce 20 lat temu.

 

Padło także pytanie, jak z perspektywy czasu, ocenia swój list otwarty do Premiera RP Donalda Tuska wystosowany 6.02.2009 roku? W odpowiedzi usłyszeliśmy analizę obecnego postrzegania działań rządu w okresie.

 

Był także czas na pytania z sali. Jako pierwszy pytanie zadał Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Zapytał, ”...co poza próbą uporządkowania sfery ekonomicznej, gospodarczej, wprowadzeniu optymalnych rozwiązań dzisiaj widziałby pan za najważniejsze wyzwanie stojące przed cywilizacjami czy ludzkością?”. Zdaniem gościa wielkie wyzwanie, z którym będziemy się borykać przez lata, dekady, pokolenia jest kwestia racjonalizacji zglobalizowanej gospodarki. „Globalizacja jest pozytywnym procesem, trzeba umieć ją dla siebie wykorzystywać w synergii z innymi”. Usłyszeliśmy także o wielu aspektach obecnego kryzysu, o coraz większym rozwarstwieniu, o kryzysie politycznym, o błędnych decyzjach podejmowanych na podstawie fałszywych informacji.

 

W odpowiedzi na naszą prośbę o przedstawienie ekonomicznego scenariusza na przyszłość usłyszeliśmy, że świat wymaga sterowania, że potrzebujemy strategii dla świata, że ta kwestia musi być wyregulowana.

 

Z sali padła także prośba o ocenę transformacji banków polskich na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz pytanie o wpływ rozwoju internetu na konkurencyjność sektora bankowego.
Pan Profesor generalnie pozytywnie ocenił sektor finansowy w Polsce oraz tworzenie rynku kapitałowego. Padły także pewne uwagi i opinie. Podsumowaniem była wypowiedź: „...życzyłbym niejednemu innemu z krajów posocjalistycznej transformacji, żeby miał tak dojrzały, konkurencyjny, wyrafinowany sektor bankowy jaki udało nam się to w ciągu minionego ćwierćwiecza stworzyć w Polsce.”

 

Przerywnikami ciekawych dyskusji była muzyka z akompaniamentem fortepianu, na którym zagrała Bożena Sitek, w towarzystwie mezzosopranistki Eleny Egorovej oraz wiolonczelistki Izabeli Buchowskiej. Fortepian CALISIA M-165 – edycja specjalna z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – został użyczony dzięki uprzejmości firmy CALISIA.

 

Dla każdego gościa w Klubie Bankowca czekał prezent, książki Pana Prof. Grzegorza Kołodki: „Świat na wyciągnięcie myśli” oraz „"Wędrujący świat" nominowanej do Nagrody Michaela Harringtona za wybitną książkę, która pokazuje, jak nauka może być wykorzystana w walce o lepszy świat.

 

Zachęcamy do wysłuchania zapisu audycji na stronach Polskiego Radia RdC (Radia dla Ciebie) i zapraszamy na kolejną audycję 25 czerwca z udziałem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.