Tuesday

Klub Polska 2015+ "Sposoby gromadzenia informacji o gospodarce - czy możemy wierzyć danym i analizom, które powstają na ich podstawie?


11 lipca 2012 r. w Klubie Polska 2015+ odbyła się dyskusja o sposobach gromadzenia informacji o gospodarce z udziałem wybitnych ekspertów z zakresu statystyki i metodyki gromadzenia danych: prof. Janusza Witkowskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Józefa Soboty, szefa Departamentu Statystyki w Narodowym Banku Polskim oraz dr. Eugeniusza Śmiłowskiego, członka Rady Statystyki i byłego Prezesa Pentor Reasearch International.

 

Wstępem do debaty, będącej nieodłącznym elementem spotkań Klubu Polska 2015+, od pewnego czasu toczącej się również z udziałem internautów oglądających spotkania na żywo dzięki transmisjom realizowanym przez Bankier.tv, były krótkie wykłady prelegentów na temat metod zbierania, integracji i analizy biznesowych danych statystycznych przez Główny Urząd Statystyczny, banku centralnego jako wytwórcy i użytkownika danych statystycznych, a także silnych i slabych stronach badań sondażowych, które na dobre zadomowiły się wśród metod badania opinii faworyzowanych przez media, a w niektórych przypadkach stały się także predyktorem przyszłych wydarzeń.

 

Dyskusję moderowaną przez Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza zdominowały pytania o to, jak usprawnić badania statystyczne, by zwiększyć ich zdolność do opisu szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, w tym szczególnie skomplikowanych zjawisk na rynkach finansowych.

 

Wiele uwagi poświęcono wyzwaniom, jakie stoją przed krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za badania statystyczne, zwłaszcza w kontekście opinii podkreślających nieodopasowanie przedmiotu i metod badania oraz rozbieżności w definicjach opisywanych  przez ekonomistów zjawisk, które w dalszym etapie ma badać statystyka.

 

Więcej informacji na temat spotkania oraz tezy prelegentów na stronie Klubu Polska 2015+.

 

Zobacz pełny zapis spotkania