Wednesday

"Wieczór w ogrodzie" - gość specjalny prof. Krystyna Szafraniec


26 listopada br. gościem specjalnym audycji „Wieczór w Ogrodzie” była Pani profesor Krystyna Szafraniec. Pytania skierowane do Pani profesor dotyczyły obecnej sytuacji oraz przyszłości polskiej młodzieży.

 

Pierwsze pytanie prowadzącego audycję Damiana Gadomskiego czy pokolenie obecnych dwudziestoparolatków to pokolenie stracone? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że trudno jest na nie odpowiedzieć, ponieważ nie mamy danych statystycznych, które wskażą ile potencjału intelektualnego marnuje się wśród absolwentów szkół wyższych. Jak później dodała „na pewno za dużo jak na poniesione przez młodych ludzi inwestycje w swoje wykształcenie. Jednak w Polsce wskaźnik bezrobocia, który wynosi 20% jest niższy niż np. w Hiszpanii, gdzie osiąga on 50%.” Pani profesor stwierdziła, że „stracone pokolenie” to bardziej obawa niż fakt. Dodała przy tym, że jest to bardziej „pokolenie zagrożone” niż” stracone”. Największym zagrożeniem dla młodych ludzi jest brak zatrudnienia.

 

Na pytanie, jakie są 3 cechy charakteryzujące młode pokolenie Polaków Pani prof. odpowiedziała, że jest to pokolenie indywidualistów z nastawieniem na hedonizm w życiu, dla którego pieniądze same w sobie nie stanowią wartości, lecz są kluczem do przyjemności. Trzecią cechą, która w dobie komunikacji wirtualnej wydawać się może zaskakująca to potrzeba bliskich więzi. W przypadku 3 cech, których młodym brakuje odpowiedź brzmi: brak cierpliwości, choć jak zauważa Pani profesor, to cecha charakteryzująca młodych ludzi także poprzednich pokoleń. Druga to nieumiejętność zorganizowania się wokół własnych interesów na co dzień, a nie od święta, którego dobrym przykładem jest ruch Anty Acta. Trzecia to nie przejmowanie się przeszkodami, które mogą spotkać na swej drodze życiowej, odraczanie ew. przeszkód na potem.

 

Na pytanie skierowane do naszego gościa, czy starsi wiedzą lepiej, czego potrzebują młodzi usłyszeliśmy odpowiedź, że niestety nie, że jednocześnie młodzi ludzie oddali pole starszym jeśli chodzi o politykę czy życie społeczne. Dowiedzieliśmy się także, że zagęszcza się atmosfera oburzenia na polityków. Młodzi ludzie twierdzą, że niedostrzegane są ich problemy, ale niestety sami nie mają na siebie pomysłu i siłą rzeczy decydują za nich starsi. A im bardziej będą wchodziły w dorosłość roczniki demograficznego niżu tym ta niezdolność załatwiania spraw będzie w nich biła, ponieważ w demokracji wygrywają ci, którzy są w większości.

 

Czy system edukacji nas oszukał? Pani prof. odpowiada, że tak nie jest. W latach 90-tych bezrobocie było bardzo wysokie i uderzało w ludzi najsłabiej wykształconych. Dlatego pod presją społeczną Kuratoria Oświaty likwidowały szkoły zawodowe na rzecz liceów i był to spory błąd. Błędem było też przyzwolenie na wycofanie matematyki z matury, bo sporo młodzieży związało swą przyszłość z przedmiotami humanistycznymi i wielu młodych kończyło studia o tym profilu, co pogłębiło bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Czy tytuł mgr się zdewaluował? Na to pytanie odpowiedź brzmi, że trochę tak, ponieważ tak jest z każdym nadmiarem. Problemem dla ludzi młodych jest także brak jasnych oczekiwań pracodawców, stąd też trudno ustawić program nauczania. Szkolnictwo wyższe poza politechnikami nie uczy zawodu. Poza tym będziemy żyli w społeczeństwie zajęć, a nie konkretnych, wyuczonych w szkole wąskich umiejętności, które i tak mogą stać się nieaktualne w krótkim czasie, w dynamicznie rozwijającym się świecie.

 

Na pytanie dotyczące „umów śmieciowych”, czy są one złe czy dobre nasz gość odpowiedział, że jest to określenie wymyślone przez dziennikarzy. Obecnie jest tak, że absolwentom oferuje się umowy tymczasowe. Dają one młodym ludziom szanse na pracę w krótszym wymiarze, przez co uzyskują oni więcej czasu na inne aktywności zawodowe, pozwalają także na szybsze rozstanie z pracodawcą oraz pracę dla więcej niż jednej firmy – to plusy. Minusem jest trudność w uzyskaniu np. kredytu mieszkaniowego, ale i to się zmienia. Pytanie o politykę prorodzinną, która dotyczy przecież ludzi młodych. Odpowiedź brzmi, że brak jest takiej polityki, że nie nadąża ona za rzeczywistością, chociażby w kwestii urlopów macierzyńskich, które są dostępne tylko dla kobiet zatrudnionych na etacie. Polityka prorodzinna jest robiona ad hoc, na potrzeby kampanii wyborczych. Czynnik ekonomiczny, który hamuje rozwój rodziny to brak gwarancji pracy, który jest większym problemem niż bezrobocie.

 

W tej ważnej dyskusji zabrał głos Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który stwierdził, że obecne pokolenie młodych ludzi to nie jest pokolenie stracone, że jest to pokolenie wygrane, dzięki swemu wykształceniu i szansie jaką daje dzisiejszy świat. Jeżeli tylko chcą, są aktywni to mogą wiele osiągnąć, także dzięki dorobkom materialnym rodziców i dziadków. Nie muszą oni myśleć, tak jak poprzednie pokolenia o walkach czy konfliktach zbrojnych. Mogą także liczyć na zasoby, które zapewnia system finansowy. Prezes stwierdził, że jest to pokolenie ogromnych szans, ale jak dodała Pani profesor każda szansa potrzebuje wsparcia związanego z sytuacją, w której żyją ludzie. Jak wygląda Polska młodzież w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, dojrzewania politycznego w ciągu ostatnich 20 lat? Odpowiedź brzmi: Młodzi Polacy szybciej dojrzeli do systemu demokratycznego, ale nie zbyt swobodnie poruszają się po demokracji parlamentarnej.

 

Podczas całej audycji towarzyszyła nam muzyka, trio muzyczne w składzie: Ryszard Borowski - flet altowy, Agnieszka Cupryk - Skrzypce akustyczne, Bogdan Hołownia – na fortepianie CALISIA M-165 – edycja specjalna z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

 

  • Sponsorem cyklu audycji jest Dom Development
  • Partnerem muzycznym Calisia
  • Partnerem audycji Fundacja Polski Jazz

 

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji na stronie Polskiego Radia RdC