Wednesday

Klub 2015+ "Przyszłość polskiego systemu emerytalnego"


Jaka przyszłość czeka polskich emerytów? Dyskusja na ten temat toczy się w wielu gremiach od początku reformy z 1998 r. W klubie Polska 2015+ temat ten był już podejmowany wielokrotnie.

24 kwietnia po raz kolejny wróciliśmy do tego niezwykle ważnego zagadnienia, pytając, w jakim kierunku będzie ewoluował system emerytalny w Polsce w świetle publicznej debaty na temat otwartych funduszy emerytalnych. Wstępem do dyskusji były prelekcje prof. dr. hab. Mariana Wiśniewskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.