21.10.2018

XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich

Warszawa,  21 października 2018 r.

42. Turniej w ramach akcji 100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”

 

W tym roku nasz turniej odbędzie się wyjątkowo w październiku, a nie w listopadzie, jak to miało zazwyczaj miejsce. Zmiana wynika z faktu wpisania się turnieju ZBP w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski Związek Szachowy organizuje ogólnopolską akcję
„100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

Do udziału zapraszamy pracowników:

  • banków,
  • instytucji międzybankowych,
  • Ministerstwa Finansów,
  • innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych),
  • innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym

oraz ich dzieci.

Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach:

  • Turniej Główny,
  • Turniej Młodych Mistrzów – w którym mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18 (decyduje rok urodzenia - 2000 i młodsi).

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 12 października 2018 roku, do godz. 1500 
na adrese-mail: biuro@klubbankowca.com.pl

 

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości:

  • Turniej Główny - 50,00 PLN brutto od osoby,
  • Turniej Młodych Mistrzów - 25,00 PLN brutto od osoby,

do dnia 17 października 2018 r. na rachunek Związku Banków Polskich
PKO BP SA XV Oddział, 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215
z dopiskiem „SZACHY”.

 

Sędzią głównym turnieju będzie Pan Andrzej Szewczak.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

 

Zapraszamy serdecznie

Ekipa Klubu Bankowca

powrót