19.11.2017

XIII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich

Warszawa,  19 listopada 2017 r.

 

Partnerem Strategicznym Akademii Sportu Klubu Bankowca jest frma Atman.

 

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Puchar Związku Banków Polskich

który rozegrany zostanie 19 listopada 2017 r., w siedzibie Klubu Bankowca w Warszawie przy ul. Smolnej 6.

Turniej objęty będzie Patronatem Prezesa Polskiego Związku Szachowego Pana Adama Dzwonkowskiego.

 

Cały turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach:

  1. Turniej Główny,
  2. Turniej Młodych Mistrzów.

 

W XIII Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Puchar Związku Banków Polskich mogą wziąć udział pracownicy i dzieci pracowników:

  • banków,
  • instytucji międzybankowych,
  • Ministerstwa Finansów,
  • innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
  • ubezpieczeniowych),
  • partnerów i sponsorów Turnieju
  • innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym,

którzy zgłoszą się (prześlą formularz zgłoszeniowy) do 15 listopada 2017 r., do godz. 15:00

do Klubu Bankowca na adres e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl

 

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty w wysokości:

·         Turniej Główny - 50,00 PLN brutto od osoby,

·         Turniej Młodych Mistrzów - 25,00 PLN brutto od osoby,

do 16 listopada 2017 r. na rachunek Związku Banków Polskich:

 

PKO BP SA XV Oddział, 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215

tytułem: SZACHY, imię i nazwisko uczestnika (-ów)

 

 

TERMINARZ RUND

 

10:00 – 10:30       potwierdzenie uczestnictwa

10:30 – 10:45       odprawa techniczna

11:00 - 14:10       rundy I-V

14:10 – 14:40       lunch, przerwa kawowa

14:40 – 17:00       rundy VI-IX

17:20                   zakończenie

 

Turniej zorganizowany będzie przy współpracy ze Szkołą Szachową Andrzeja Szewczaka.

 

Partnerem Strategicznym Akademii Sportu Klubu Bankowca jest firma Atman.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmują: miesięcznik "BANK" oraz portal alebank.pl

 

Wyniki poszczególnych rund oraz partie pierwszych szachownic będzie można śledzić na stronie Szkoły Szachowej Andrzeja Szewczaka http://szkolaszachowa.waw.pl/

 

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny - Pan Andrzej Szewczak

Sędzia - Pan Marek Prus 

Sędzia - Pan Andrzej Koseski

Pan Michał Rudolf

 

Zachęcamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Ekipa Klubu Bankowca

powrót